CÔNG TY CỔ PHẦN
XUẤT NHẬP KHẨU ĐỒNG NAI

21 July 2024

Sản phẩm DONIMEX

HÀNG XUẤT KHẨU

Hàng nông sản

HÀNG NHẬP KHẨU

Thức ăn gia súc

Công nghiệp thực phẩm

Vật liệu xây dựng

Trái cây nhập khẩu

HÀNG NỘI ĐỊA

Hàng nông sản

HÀNG VI TÍNH

Linh kiện vi tính

Máy tính để bàn, máy tính xách tay

Dịch vụ sửa chữa, bảo trì

Số lượt truy cập

Tổng cộng

2289071

Hôm nay

1764

Online

19Tin tức & sự kiện


New Page 1 Biên bản và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Biên bản và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Các tin khác


Kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng năm 2015 (21/10/2015)

Kế quả hoạt động kinh doanh 9 tháng năm 2015


Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Quý 3 năm 2015 (21/10/2015)

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Quý 3 năm 2015


Thuyết minh báo báo tài chính Quý 3 năm 2015 (21/10/2015)

Thuyết minh báo báo tài chính Quý 3 năm 2015


Danh sách cổ đông Công ty cổ phần xuất Nhập khẩu Đồng Nai( tại thời điểm 31 tháng 03 năm 2015) (04/10/2015)

Danh sách cổ đông Công ty cổ phần xuất Nhập khẩu Đồng Nai( tại thời điểm 31 tháng 03 năm 2015)


Bảng cân đối kế toán 6 tháng năm 2015 (14/07/2015)

Bảng cân đối kế toán 6 tháng năm 2015


Lưu chuyển tiền tệ tại thời điểm 30 tháng 06 năm 2015 (14/07/2015)

Lưu chuyển tiền tệ 06 tháng năm 2015


Thuyết minh báo cáo tài chính quý 2 năm 2015 (14/07/2015)

Thuyết minh báo cáo tài chính quý 2 năm 2015


Kết quả kinh doanh 6 tháng năm 2015 (14/07/2015)

Kết quả kinh doanh 6 tháng năm 2015


NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU ĐỒNG NAI (05/06/2015)

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU ĐỒNG NAI(24/04/2015)


BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 (05/06/2015)

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 (Ngày 24/04/2015)


Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2014 (02/06/2015)

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2014


Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 (02/06/2015)

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014


Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2014 (02/06/2015)

Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2014


NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU ĐỒNG NAI (14/05/2015)

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU ĐỒNG NAI


BIÊN BẢN HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 (14/05/2015)

BIÊN BẢN HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015


136-150/222 items, total 15 page(s)


 

Lên đầu trang  |   Trang trước  |   In trang này |   Email trang này

 

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU ĐỒNG NAI

DONG NAI IMPORT EXPORT JOINT STOCK COMPANY (DONIMEX)
Đường 9, Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1, phường An Bình, thành Phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, VIETNAM
Tel: (84) 251.8826.834 - (84) 251.3835.882      Fax : (84) 251.3836.287
Email : donimex@hcm.vnn.vn      Website: www.donimex.com

 

Web Design by thietkeviet.com - © Copyright 2007-2024 by DONIMEX®. All rights reserved.