CÔNG TY CỔ PHẦN
XUẤT NHẬP KHẨU ĐỒNG NAI

13 June 2024

Sản phẩm DONIMEX

HÀNG XUẤT KHẨU

Hàng nông sản

HÀNG NHẬP KHẨU

Thức ăn gia súc

Công nghiệp thực phẩm

Vật liệu xây dựng

Trái cây nhập khẩu

HÀNG NỘI ĐỊA

Hàng nông sản

HÀNG VI TÍNH

Linh kiện vi tính

Máy tính để bàn, máy tính xách tay

Dịch vụ sửa chữa, bảo trì

Số lượt truy cập

Tổng cộng

2226181

Hôm nay

2569

Online

2475Giới thiệu > Quá trình hình thành và phát triển


GIỚI THIỆU CÔNG TY

1. Tên Công ty
Tên gọi đầy đủ: CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU ĐỒNG NAI
Tên tiếng Anh: DongNai Import Export Joint Stock Company
Tên viết tắt: DONIMEX
2. Trụ sở chính: Đường 9, Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1, phường An Bình, thành Phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
3. Điện thoại:

Phòng tổ chức hành chánh: 0251.8826.834
Phòng kinh doanh: 0251.3835.882
Phòng kế toán: 0251.8826.643
4. Fax: 0251.3836.287
5. Website: www.donimex.com
6. Email: Donimex@donimex.com 

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN


Tiền thân của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Đồng Nai là Công ty ngoại thương Đồng Nai trực thuộc Ty Thương nghiệp tỉnh Đồng Nai, được thành lập ngày 10 tháng 3 năm 1976 theo quyết định số 46/QĐ của Ủy ban nhân dân cách mạng tỉnh Đồng Nai.


Từ đó đến nay, do yêu cầu sắp xếp tổ chức của tỉnh đồng thời để phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp trong từng thời điểm, tên của Công ty được thay đổi qua từng thời kỳ như sau:


- Liên hiệp công ty xuất khẩu Đồng Nai, trực thuộc UBND tỉnh Đồng Nai theo quyết định số 346-QĐ-UBT ngày 17/4/1977 của UBND tỉnh Đồng Nai..
- Công ty liên hiệp xuất khẩu Đồng Nai, trực thuộc UBND tỉnh theo quyết định số 794-QĐ-UBT ngày 13/7/1979 của UBND tỉnh Đồng Nai.
- Công ty liên hiệp xuất nhập khẩu Đồng Nai, trực thuộc UBND tỉnh theo quyết định số 1620/QĐ-UBT ngày 13/11/1986 của UBND tỉnh Đồng Nai, với tên giao dịch đối ngoại gọi tắt là DONIMEX.
- Thực hiện chủ trương của Nhà nước theo tinh thần Nghị định 388/HĐBT ngày 20/11/1991 của Hội đồng bộ trưởng về việc “ Ban hành qui chế về thành lập và giải thể doanh nghiệp Nhà nước “ Công ty đã tiến hành chuyển giao các đơn vị hạch toán kinh tế độc lập trực thuộc Công ty sang các sở chuyên ngành quản lý, Công ty được đổi tên là Công ty xuất nhập khẩu, có tên giao dịch đối ngoại là DongNai Import Export Company viết tắt là DONIMEX theo quyết định số 545-QĐ-UBT ngày 19/5/1992 của UBND tỉnh Đồng Nai.
- Ngày 31/10/1992 UBND tỉnh Đồng Nai có quyết định số 1993-QĐ-UBT về việc thành lập Doanh nghiệp nhà nước Công ty xuất nhập khẩu Đồng Nai với tên giao dịch là DongNai Import Export Company viết tắt là DONIMEX, là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, trực thuộc UBND tỉnh Đồng Nai.
- Đến tháng 7 năm 2005 Công ty là công ty thành viên trong Tổng công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai (theo quyết định số 2339/QĐ-UBT ngày 29/6/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai).

- Căn cứ quyết định số 3857/QĐ-UBND ngày 07.11.2007 và quyết định số 359/QĐ-UBND ngày 25.01.2008 của Chủ tịch UBND Tỉnh Đồng Nai, Công ty đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai ngày 28.01.2008.
- Giấy phép đăng ký kinh doanh số 4703000496 ngày 01.02.2008 cấp bởi Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Đồng Nai.
- Mã số thuế 3600298954 đăng ký tại Cục Thuế Tỉnh Đồng Nai.

 

 

Lên đầu trang  |   Trang trước  |   In trang này |   Email trang này

 

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU ĐỒNG NAI

DONG NAI IMPORT EXPORT JOINT STOCK COMPANY (DONIMEX)
Đường 9, Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1, phường An Bình, thành Phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, VIETNAM
Tel: (84) 251.8826.834 - (84) 251.3835.882      Fax : (84) 251.3836.287
Email : donimex@hcm.vnn.vn      Website: www.donimex.com

 

Web Design by thietkeviet.com - © Copyright 2007-2024 by DONIMEX®. All rights reserved.