CÔNG TY CỔ PHẦN
XUẤT NHẬP KHẨU ĐỒNG NAI

21 July 2024

Sản phẩm DONIMEX

HÀNG XUẤT KHẨU

Hàng nông sản

HÀNG NHẬP KHẨU

Thức ăn gia súc

Công nghiệp thực phẩm

Vật liệu xây dựng

Trái cây nhập khẩu

HÀNG NỘI ĐỊA

Hàng nông sản

HÀNG VI TÍNH

Linh kiện vi tính

Máy tính để bàn, máy tính xách tay

Dịch vụ sửa chữa, bảo trì

Số lượt truy cập

Tổng cộng

2289148

Hôm nay

1841

Online

100Tin tức & sự kiện


New Page 1 Biên bản và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Biên bản và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Các tin khác


BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (15/10/2018)

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/09/2018THÔNG BÁO HỦY BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN (10/10/2018)

THÔNG BÁO HỦY BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU ĐỒNG NAI DO TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM ĐỒNG NAI NẮM GIỮ


THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CTCP XUẤT NHẬP KHẨU ĐỒNG NAI DO TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM ĐỒNG NAI NẮM GIỮ (27/09/2018)

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CTCP XUẤT NHẬP KHẨU ĐỒNG NAI DO TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM ĐỒNG NAI NẮM GIỮ


BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (02/09/2018)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH (02/09/2018)

BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH


KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (02/09/2018)

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (02/09/2018)

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (02/09/2018)

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP


BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (02/09/2018)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (23/08/2018)

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu Đồng NaiBÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (16/07/2018)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ


DANH SÁCH CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU ĐỒNG NAI (16/07/2018)

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP ĐỒNG NAI
(Đến thời điểm 30 tháng 06 năm 2018)KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (16/07/2018)

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANHTHUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (16/07/2018)

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
(Từ 01/01/2018 đến 30/06/2018)BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (16/07/2018)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
(Tại thời điểm 30 tháng 06 năm 2018)61-75/222 items, total 15 page(s)


 

Lên đầu trang  |   Trang trước  |   In trang này |   Email trang này

 

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU ĐỒNG NAI

DONG NAI IMPORT EXPORT JOINT STOCK COMPANY (DONIMEX)
Đường 9, Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1, phường An Bình, thành Phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, VIETNAM
Tel: (84) 251.8826.834 - (84) 251.3835.882      Fax : (84) 251.3836.287
Email : donimex@hcm.vnn.vn      Website: www.donimex.com

 

Web Design by thietkeviet.com - © Copyright 2007-2024 by DONIMEX®. All rights reserved.