CÔNG TY CỔ PHẦN
XUẤT NHẬP KHẨU ĐỒNG NAI

13 June 2024

Sản phẩm DONIMEX

HÀNG XUẤT KHẨU

Hàng nông sản

HÀNG NHẬP KHẨU

Thức ăn gia súc

Công nghiệp thực phẩm

Vật liệu xây dựng

Trái cây nhập khẩu

HÀNG NỘI ĐỊA

Hàng nông sản

HÀNG VI TÍNH

Linh kiện vi tính

Máy tính để bàn, máy tính xách tay

Dịch vụ sửa chữa, bảo trì

Số lượt truy cập

Tổng cộng

2226352

Hôm nay

2740

Online

2675Tin tức & sự kiện


New Page 1 GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN

Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán

Các tin khác


THÔNG BÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN CẠNH TRANH (25/12/2019)

THÔNG BÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN CẠNH TRANH


THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ (12/12/2019)

Thông báo số 81/TB-TCTCNTP ngày 03/12/2019 về Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty đại chúng và người có liên quan của người nội bộ


THÔNG BÁO CÔNG BỐ THÔNG TIN CHÀO BÁN CẠNH TRANH (05/12/2019)

Thông báo Công bố thông tin chào bán cạnh tranh cổ phần Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai do Tổng Công ty CNTP Đồng Nai nắm giữ


Tài liệu công bố thông tin thoái vốn của DOFICO tại CTCP XNK Đồng Nai (02/12/2019)

Tài liệu công bố thông tin thoái vốn của DOFICO tại CTCP XNK Đồng Nai


Thông báo về việc mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của Ông Mai Duy Long (12/11/2019)

Thông báo số 175/TB-CTCPXNKĐN 11/11/2019 về việc mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của Ông Mai Duy Long


Thông báo về việc mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của Ông Mai Ngọc Lâm (12/11/2019)

Thông báo số 174/TB-CTCPXNKĐN 11/11/2019 về việc mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của Ông Mai Ngọc Lâm


Thông báo Chốt danh sách cổ đông đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu lý chứng khoán Việt Nam (07/11/2019)

Thông báo số 172 về Chốt Danh sách cổ đông đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam


NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÀY 07/11/2019 (07/11/2019)

Nghị Quyết Hội đồng quản trị số 171/NQ-HĐQT ngày 07/11/2019


NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÀY 07/11/2019 (07/11/2019)

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 170/NQ-HĐQT ngày 07/11/2019


Giải trình kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2019 (01/11/2019)

Giải trình kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2019


NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÀY 31/10/2019 (01/11/2019)

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢ TRỊ
Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng NaiTHUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (21/10/2019)

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Từ ngày 01/10/2019 Đến 30/09/2019BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (21/10/2019)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại thời điểm 30 tháng 09 năm 2019CÔNG TY ĐẠI CHÚNG (21/10/2019)

CÔNG VĂN 6346/UBCK-GSĐC NGÀY 21/10/2019


BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (21/10/2019)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
09 Tháng năm 201916-30/220 items, total 15 page(s)


 

Lên đầu trang  |   Trang trước  |   In trang này |   Email trang này

 

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU ĐỒNG NAI

DONG NAI IMPORT EXPORT JOINT STOCK COMPANY (DONIMEX)
Đường 9, Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1, phường An Bình, thành Phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, VIETNAM
Tel: (84) 251.8826.834 - (84) 251.3835.882      Fax : (84) 251.3836.287
Email : donimex@hcm.vnn.vn      Website: www.donimex.com

 

Web Design by thietkeviet.com - © Copyright 2007-2024 by DONIMEX®. All rights reserved.