CÔNG TY CỔ PHẦN
XUẤT NHẬP KHẨU ĐỒNG NAI

13 June 2024

Sản phẩm DONIMEX

HÀNG XUẤT KHẨU

Hàng nông sản

HÀNG NHẬP KHẨU

Thức ăn gia súc

Công nghiệp thực phẩm

Vật liệu xây dựng

Trái cây nhập khẩu

HÀNG NỘI ĐỊA

Hàng nông sản

HÀNG VI TÍNH

Linh kiện vi tính

Máy tính để bàn, máy tính xách tay

Dịch vụ sửa chữa, bảo trì

Số lượt truy cập

Tổng cộng

2226599

Hôm nay

2987

Online

2952Tin tức & sự kiện


New Page 1 GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN

Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán

Các tin khác


Báo cáo kết quả kinh doanh tài chính năm 2015 mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ năm 2016 (04/06/2016)

Báo cáo kết quả kinh doanh tài chính năm 2015 mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ năm 2016


Danh sách cổ đông Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu ĐồngNai (04/06/2016)

Danh sách cổ đông Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu ĐồngNai


Biên bản đại hồi đồng cổ đông thường niên năm 2016 (12/04/2016)

Biên bản đại hồi đồng cổ đông thường niên năm 2016(ngày 08/04/2016)


Báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị năm 2015 phương hướng 2016 (07/04/2016)

Báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị năm 2015 phương hướng 2016


Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (06/04/2016)

Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016


Bảng cân đối kế toán năm 2015( đã được kiểm toán) (26/02/2016)

Bảng cân đối kế toán năm 2015( đã được kiểm toán)


Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015( đã được kiểm toán) (26/02/2016)

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015( đã được kiểm toán)


Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2015( đã được kiểm toán) (26/02/2016)

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2015( đã được kiểm toán)


Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2015( đã được kiểm toán) (26/02/2016)

Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2015( đã được kiểm toán)


Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Quý 2 năm 2016 (08/01/2016)

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Quý 2 năm 2016


Bảng cân đối kế toán Tại thời điểm 30 tháng 06 năm 2016 (08/01/2016)

Bảng cân đối kế toán Tại thời điểm 30 tháng 06 năm 2016


Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Quý 2 năm 2016 (08/01/2016)

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Quý 2 năm 2016


Bảng cân đối kế toán tại thời điểm 30/09/2015 (21/10/2015)

Bảng cân đối kế toán tại thời điểm 30/09/2015


Kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng năm 2015 (21/10/2015)

Kế quả hoạt động kinh doanh 9 tháng năm 2015


Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Quý 3 năm 2015 (21/10/2015)

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Quý 3 năm 2015


121-135/220 items, total 15 page(s)


 

Lên đầu trang  |   Trang trước  |   In trang này |   Email trang này

 

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU ĐỒNG NAI

DONG NAI IMPORT EXPORT JOINT STOCK COMPANY (DONIMEX)
Đường 9, Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1, phường An Bình, thành Phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, VIETNAM
Tel: (84) 251.8826.834 - (84) 251.3835.882      Fax : (84) 251.3836.287
Email : donimex@hcm.vnn.vn      Website: www.donimex.com

 

Web Design by thietkeviet.com - © Copyright 2007-2024 by DONIMEX®. All rights reserved.