CÔNG TY CỔ PHẦN
XUẤT NHẬP KHẨU ĐỒNG NAI

21 July 2024

Sản phẩm DONIMEX

HÀNG XUẤT KHẨU

Hàng nông sản

HÀNG NHẬP KHẨU

Thức ăn gia súc

Công nghiệp thực phẩm

Vật liệu xây dựng

Trái cây nhập khẩu

HÀNG NỘI ĐỊA

Hàng nông sản

HÀNG VI TÍNH

Linh kiện vi tính

Máy tính để bàn, máy tính xách tay

Dịch vụ sửa chữa, bảo trì

Số lượt truy cập

Tổng cộng

2288955

Hôm nay

1648

Online

1075Tin tức & sự kiện


New Page 1 ĐĂNG KÝ LƯU KÝ CỔ PHIẾU

Đăng ký lưu ký Cổ phiếu Công ty CP Xuất nhập khẩu Đồng Nai

Các tin khác


DANH SÁCH CỔ ĐÔNG 31/12/2019 (16/01/2020)

Danh sách cổ đông đến 31/12/2019


BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN (25/12/2019)

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG (CTY CP XUẤT NHẬP KHẨU ĐỒNG NAI)


THÔNG BÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN CẠNH TRANH (25/12/2019)

THÔNG BÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN CẠNH TRANH


THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ (12/12/2019)

Thông báo số 81/TB-TCTCNTP ngày 03/12/2019 về Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty đại chúng và người có liên quan của người nội bộ


THÔNG BÁO CÔNG BỐ THÔNG TIN CHÀO BÁN CẠNH TRANH (05/12/2019)

Thông báo Công bố thông tin chào bán cạnh tranh cổ phần Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai do Tổng Công ty CNTP Đồng Nai nắm giữ


Tài liệu công bố thông tin thoái vốn của DOFICO tại CTCP XNK Đồng Nai (02/12/2019)

Tài liệu công bố thông tin thoái vốn của DOFICO tại CTCP XNK Đồng Nai


Thông báo về việc mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của Ông Mai Duy Long (12/11/2019)

Thông báo số 175/TB-CTCPXNKĐN 11/11/2019 về việc mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của Ông Mai Duy Long


Thông báo về việc mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của Ông Mai Ngọc Lâm (12/11/2019)

Thông báo số 174/TB-CTCPXNKĐN 11/11/2019 về việc mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của Ông Mai Ngọc Lâm


NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÀY 07/11/2019 (07/11/2019)

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 170/NQ-HĐQT ngày 07/11/2019


Thông báo Chốt danh sách cổ đông đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu lý chứng khoán Việt Nam (07/11/2019)

Thông báo số 172 về Chốt Danh sách cổ đông đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam


NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÀY 07/11/2019 (07/11/2019)

Nghị Quyết Hội đồng quản trị số 171/NQ-HĐQT ngày 07/11/2019


NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÀY 31/10/2019 (01/11/2019)

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢ TRỊ
Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng NaiGiải trình kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2019 (01/11/2019)

Giải trình kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2019


CÔNG TY ĐẠI CHÚNG (21/10/2019)

CÔNG VĂN 6346/UBCK-GSĐC NGÀY 21/10/2019


BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (21/10/2019)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại thời điểm 30 tháng 09 năm 201916-30/222 items, total 15 page(s)


 

Lên đầu trang  |   Trang trước  |   In trang này |   Email trang này

 

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU ĐỒNG NAI

DONG NAI IMPORT EXPORT JOINT STOCK COMPANY (DONIMEX)
Đường 9, Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1, phường An Bình, thành Phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, VIETNAM
Tel: (84) 251.8826.834 - (84) 251.3835.882      Fax : (84) 251.3836.287
Email : donimex@hcm.vnn.vn      Website: www.donimex.com

 

Web Design by thietkeviet.com - © Copyright 2007-2024 by DONIMEX®. All rights reserved.