CÔNG TY CỔ PHẦN
XUẤT NHẬP KHẨU ĐỒNG NAI

13 June 2024

Sản phẩm DONIMEX

HÀNG XUẤT KHẨU

Hàng nông sản

HÀNG NHẬP KHẨU

Thức ăn gia súc

Công nghiệp thực phẩm

Vật liệu xây dựng

Trái cây nhập khẩu

HÀNG NỘI ĐỊA

Hàng nông sản

HÀNG VI TÍNH

Linh kiện vi tính

Máy tính để bàn, máy tính xách tay

Dịch vụ sửa chữa, bảo trì

Số lượt truy cập

Tổng cộng

2226486

Hôm nay

2874

Online

2820Tin tức & sự kiện


New Page 1 ĐĂNG KÝ LƯU KÝ CỔ PHIẾU

Đăng ký lưu ký Cổ phiếu Công ty CP Xuất nhập khẩu Đồng Nai

Các tin khác


KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÝ 1 (18/04/2018)

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÝ 1 NĂM 2018


BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ QUÝ 1 NĂM 2018 (18/04/2018)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ QUÝ 1 NĂM 2018


Thông báo Kết quả Bầu cử, Biên bản ĐHĐ Cổ đông 2018, Nghị Quyết ĐHĐ Cổ đông 2018 (10/04/2018)

Thông báo Kết quả Bầu cử
Biên bản ĐHĐ Cổ đông 2018
Nghị Quyết ĐHĐ Cổ đông 2018BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT, BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HĐQT, BÁO CÁO THỰC HIỆN SXKD (31/03/2018)

BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HĐQT
BÁO CÁO THỰC HIỆN SXKDTHÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 (27/03/2018)

1. Thông báo v.v tổ chức ĐH
2. Chương trình ĐHĐCĐ 2018
3. Giấy ủy quyền tham gia Đại Hội
4. Đơn xin đề cử TV HĐQT
5. Đơn xin đề cử TV BKS
6. Lý Lịch TV đề cử - HĐQT
7. Lý lịch TV đề cử - BKSDANH SÁCH CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU ĐỒNG NAI (12/03/2018)

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU ĐỒNG NAI
(đến thời điểm 28 tháng 02 năm 2018)DANH SÁCH CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU ĐỒNG NAI (26/01/2018)

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU ĐỒNG NAI
( đến thời điểm 31 tháng 12 năm 2017)Thông Báo về việc tổ Chức Đại hội đồng cổ đông thường niêm năm 2017 - Chương Trình đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty cổ phần Xuất Nhập khẩu Đồng Nai ngày 20/04/201 (30/10/2017)

tThông Báo về việc tổ Chức Đại hội đồng cổ đông thường niêm năm 2017 - Chương Trình đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty cổ phần Xuất Nhập khẩu Đồng Nai ngày 20/04/2017


Báo cáo kết quả kinh doanh quý 3 năm 2017 (30/10/2017)

Báo cáo kết quả kinh doanh quý 3 năm 2017


Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ quý 3 năm 2017 (30/10/2017)

Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ quý 3 năm 2017


Bảng thuyết minh báo cáo tài chính quy 3 năm 2017 (30/10/2017)

Bảng thuyết minh báo cáo tài chính quy 3 năm 2017


Bảng Cân Đối Kế Toán quý 3 năm 2017 (30/10/2017)

Bảng Cân Đối Kế Toán quý 3 năm 2017


Báo Cáo Kiểm Toán Độc Lập (27/07/2017)

Báo Cáo Kiểm Toán Độc Lập


Bảng Cân Đối Kế Toán (27/07/2017)

Bảng Cân Đối Kế Toán
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2017Bào Cáo Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh (27/07/2017)

Báo Cáo Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh
Cho giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 30 tháng 06 năm 201776-90/220 items, total 15 page(s)


 

Lên đầu trang  |   Trang trước  |   In trang này |   Email trang này

 

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU ĐỒNG NAI

DONG NAI IMPORT EXPORT JOINT STOCK COMPANY (DONIMEX)
Đường 9, Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1, phường An Bình, thành Phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, VIETNAM
Tel: (84) 251.8826.834 - (84) 251.3835.882      Fax : (84) 251.3836.287
Email : donimex@hcm.vnn.vn      Website: www.donimex.com

 

Web Design by thietkeviet.com - © Copyright 2007-2024 by DONIMEX®. All rights reserved.