CÔNG TY CỔ PHẦN
XUẤT NHẬP KHẨU ĐỒNG NAI

21 July 2024

Sản phẩm DONIMEX

HÀNG XUẤT KHẨU

Hàng nông sản

HÀNG NHẬP KHẨU

Thức ăn gia súc

Công nghiệp thực phẩm

Vật liệu xây dựng

Trái cây nhập khẩu

HÀNG NỘI ĐỊA

Hàng nông sản

HÀNG VI TÍNH

Linh kiện vi tính

Máy tính để bàn, máy tính xách tay

Dịch vụ sửa chữa, bảo trì

Số lượt truy cập

Tổng cộng

2289180

Hôm nay

1873

Online

137Tin tức & sự kiện


New Page 1 CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Đồng Nai đã được UBCK Nhà nước chấp thuận là công ty đại chúng theo văn bản số 6346/UBCK-GSĐC ngày 21/10/2019.

Các tin khác


Bản Thuyết Minh Báo Cáo Tài Chính (27/07/2017)

Bản Thuyết Minh Báo Cáo Tài Chính " Cho giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 30 tháng 06 năm 2017"


Báo Cáo Kiểm Toán Độc Lập (27/07/2017)

Báo Cáo Kiểm Toán Độc Lập


Bào Cáo Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh (27/07/2017)

Báo Cáo Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh
Cho giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 30 tháng 06 năm 2017Bảng Cân Đối Kế Toán (27/07/2017)

Bảng Cân Đối Kế Toán
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2017Thông Báo "về việc mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần" (26/07/2017)

Thông Báo "về việc mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần"


Thông Báo về việc Mất Chứng Nhận Sở Hữu Cổ Phần (26/07/2017)

Thông Báo về việc Mất Chứng Nhận Sở Hữu Cổ Phần


Biên Bản Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2016 (Ngày 20/04/2017) (26/04/2017)

Biên Bản Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2016 (Ngày 20/04/2017)


Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Công ty cổ phần Xuất nhập Khẩu Đồng Nai (Ngày 20/04/2017) (26/04/2017)

Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Công ty cổ phần Xuất nhập Khẩu Đồng Nai (Ngày 20/04/2017)


Chương Trình đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty cổ phần Xuất Nhập khẩu Đồng Nai ngày 20/04/2017 (19/04/2017)

Chương Trình đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty cổ phần Xuất Nhập khẩu Đồng Nai ngày 20/04/2017


Báo cáo của Ban Kiểm Soát( trong năm tài chính 2016, tại Đại hội cổ đông thường niên 2017) (19/04/2017)

Báo cáo của Ban Kiểm Soát ( trong năm tài chính 2016, tại Đại hội cổ đông thường niên 2017)


Báo cáo kết quả kinh doanh - Tài chính năm 2016 mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ 2017 (19/04/2017)

Báo cáo kết quả kinh doanh - Tài chính năm 2016 mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ 2017


Báo Cáo Hoạt Động của Hội Đồng Quản Trị Năm 2016 Phương Hướng năm 2017 (19/04/2017)

Báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 phương hướng năm 2017(Báo cáo của Hội đồng quản trị tại đại hội đồng cổ đơng năm 2017 - Tài khóa 2016)


Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (19/04/2017)

Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017


Bản thuyết minh Báo cáo tài chính( Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016) (17/03/2017)

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính( Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016)


Bản thuyết minh Báo cáo tài chính( Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016) (17/03/2017)

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính( Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016)


91-105/222 items, total 15 page(s)


 

Lên đầu trang  |   Trang trước  |   In trang này |   Email trang này

 

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU ĐỒNG NAI

DONG NAI IMPORT EXPORT JOINT STOCK COMPANY (DONIMEX)
Đường 9, Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1, phường An Bình, thành Phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, VIETNAM
Tel: (84) 251.8826.834 - (84) 251.3835.882      Fax : (84) 251.3836.287
Email : donimex@hcm.vnn.vn      Website: www.donimex.com

 

Web Design by thietkeviet.com - © Copyright 2007-2024 by DONIMEX®. All rights reserved.