CÔNG TY CỔ PHẦN
XUẤT NHẬP KHẨU ĐỒNG NAI

13 June 2024

Sản phẩm DONIMEX

HÀNG XUẤT KHẨU

Hàng nông sản

HÀNG NHẬP KHẨU

Thức ăn gia súc

Công nghiệp thực phẩm

Vật liệu xây dựng

Trái cây nhập khẩu

HÀNG NỘI ĐỊA

Hàng nông sản

HÀNG VI TÍNH

Linh kiện vi tính

Máy tính để bàn, máy tính xách tay

Dịch vụ sửa chữa, bảo trì

Số lượt truy cập

Tổng cộng

2226666

Hôm nay

3054

Online

3030Tin tức & sự kiện


New Page 1 CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Đồng Nai đã được UBCK Nhà nước chấp thuận là công ty đại chúng theo văn bản số 6346/UBCK-GSĐC ngày 21/10/2019.

Các tin khác


THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CTCP XUẤT NHẬP KHẨU ĐỒNG NAI DO TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM ĐỒNG NAI NẮM GIỮ (27/09/2018)

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CTCP XUẤT NHẬP KHẨU ĐỒNG NAI DO TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM ĐỒNG NAI NẮM GIỮ


BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (02/09/2018)

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP


BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (02/09/2018)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (02/09/2018)

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH (02/09/2018)

BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH


BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (02/09/2018)

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (02/09/2018)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (23/08/2018)

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu Đồng NaiBÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (16/07/2018)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ


THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (16/07/2018)

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
(Từ 01/01/2018 đến 30/06/2018)KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (16/07/2018)

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANHBẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (16/07/2018)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
(Tại thời điểm 30 tháng 06 năm 2018)DANH SÁCH CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU ĐỒNG NAI (16/07/2018)

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP ĐỒNG NAI
(Đến thời điểm 30 tháng 06 năm 2018)BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (18/04/2018)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN QUÝ 1 NĂM 2018


THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 (18/04/2018)

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 161-75/220 items, total 15 page(s)


 

Lên đầu trang  |   Trang trước  |   In trang này |   Email trang này

 

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU ĐỒNG NAI

DONG NAI IMPORT EXPORT JOINT STOCK COMPANY (DONIMEX)
Đường 9, Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1, phường An Bình, thành Phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, VIETNAM
Tel: (84) 251.8826.834 - (84) 251.3835.882      Fax : (84) 251.3836.287
Email : donimex@hcm.vnn.vn      Website: www.donimex.com

 

Web Design by thietkeviet.com - © Copyright 2007-2024 by DONIMEX®. All rights reserved.