CÔNG TY CỔ PHẦN
XUẤT NHẬP KHẨU ĐỒNG NAI

10 December 2023

Sản phẩm DONIMEX

HÀNG XUẤT KHẨU

Hàng nông sản

HÀNG NHẬP KHẨU

Thức ăn gia súc

Công nghiệp thực phẩm

Vật liệu xây dựng

Trái cây nhập khẩu

HÀNG NỘI ĐỊA

Hàng nông sản

HÀNG VI TÍNH

Linh kiện vi tính

Máy tính để bàn, máy tính xách tay

Dịch vụ sửa chữa, bảo trì

Số lượt truy cập

Tổng cộng

1893944

Hôm nay

220

Online

231Tin tức & sự kiện


New Page 1 Thông Báo

Thông Báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

 

 

Tài liệu tham khảo:

 1. Thông Báo về việc tồ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
 2. Chương trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2019 Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu Đồng Nai
 3. Giấy Ủy Quyền Tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2019
 4. Đơn Xin đề cử thành viên ban kiểm soát Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu Đồng Nai
 5. Lý lịch trích ngang đề cử thành viên ban kiểm soát Công ty cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Đồng Nai
 6. Báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị năm 2018 phương hướng, nhiệm vụ năm 2019
 7. Báo cáo kết quả kinh doanh – tài chính năm 2018; Mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ năm 2019
 8. Báo cáo của Ban kiểm soát (Trong năm tài chính 2018 tại Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên 2019)
 9. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018
 10. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2019
 11. Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, kiểm soát viên năm 2018 và 2019; Tiền lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách năm 2019; Quyết toán quỹ tiền lương thường niên năm 2018
 12. Tờ trình Đại Hội Đồng cổ đông Về việc Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chia cổ tức năm 2018, kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế và chia cổ tức năm 2019.
 13. Tờ trình về việc Đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chính khoán.
 14. Tờ trình về việc Ủy quyền thực hiện đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh.
 15. Tờ trình về việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
 16. Tờ trình về việc từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát và Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát
Các tin khác


GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN (10/02/2020)

Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán


ĐĂNG KÝ LƯU KÝ CỔ PHIẾU (10/02/2020)

Đăng ký lưu ký Cổ phiếu Công ty CP Xuất nhập khẩu Đồng Nai


DANH SÁCH CỔ ĐÔNG 31/12/2019 (16/01/2020)

Danh sách cổ đông đến 31/12/2019


BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4-2019 (16/01/2020)

Báo cáo tài chính Quý 4-2019


BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN (25/12/2019)

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG (CTY CP XUẤT NHẬP KHẨU ĐỒNG NAI)


1-5/209 items, total 42 page(s)


 

Lên đầu trang  |   Trang trước  |   In trang này |   Email trang này

 

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU ĐỒNG NAI

DONG NAI IMPORT EXPORT JOINT STOCK COMPANY (DONIMEX)
Đường 9, Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1, phường An Bình, thành Phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, VIETNAM
Tel: (84) 251.8826.834 - (84) 251.3835.882      Fax : (84) 251.3836.287
Email : donimex@hcm.vnn.vn      Website: www.donimex.com

 

Web Design by thietkeviet.com - © Copyright 2007-2023 by DONIMEX®. All rights reserved.