CÔNG TY CỔ PHẦN
XUẤT NHẬP KHẨU ĐỒNG NAI

21 May 2024

Sản phẩm DONIMEX

HÀNG XUẤT KHẨU

Hàng nông sản

HÀNG NHẬP KHẨU

Thức ăn gia súc

Công nghiệp thực phẩm

Vật liệu xây dựng

Trái cây nhập khẩu

HÀNG NỘI ĐỊA

Hàng nông sản

HÀNG VI TÍNH

Linh kiện vi tính

Máy tính để bàn, máy tính xách tay

Dịch vụ sửa chữa, bảo trì

Số lượt truy cập

Tổng cộng

2186405

Hôm nay

816

Online

1041Tin tức & sự kiện


New Page 1 Thông Báo

Thông Báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

 

 

Tài liệu tham khảo:

 1. Thông Báo về việc tồ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
 2. Chương trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2019 Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu Đồng Nai
 3. Giấy Ủy Quyền Tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2019
 4. Đơn Xin đề cử thành viên ban kiểm soát Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu Đồng Nai
 5. Lý lịch trích ngang đề cử thành viên ban kiểm soát Công ty cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Đồng Nai
 6. Báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị năm 2018 phương hướng, nhiệm vụ năm 2019
 7. Báo cáo kết quả kinh doanh – tài chính năm 2018; Mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ năm 2019
 8. Báo cáo của Ban kiểm soát (Trong năm tài chính 2018 tại Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên 2019)
 9. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018
 10. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2019
 11. Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, kiểm soát viên năm 2018 và 2019; Tiền lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách năm 2019; Quyết toán quỹ tiền lương thường niên năm 2018
 12. Tờ trình Đại Hội Đồng cổ đông Về việc Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chia cổ tức năm 2018, kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế và chia cổ tức năm 2019.
 13. Tờ trình về việc Đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chính khoán.
 14. Tờ trình về việc Ủy quyền thực hiện đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh.
 15. Tờ trình về việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
 16. Tờ trình về việc từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát và Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát
Các tin khác


Biên bản và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. (24/04/2024)

Biên bản và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.


Nghị quyết hội đồng quản trị số 75 v/v thống nhất chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh - tài chính năm 2024 (17/04/2024)

Nghị quyết hội đồng quản trị số 75 v/v thống nhất chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh - tài chính năm 2024


Nghị quyết Hội đồng quản trị số 53 và chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (11/04/2024)

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 53 và chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024


Báo cáo tài chính năm 2023 (08/04/2024)

Báo cáo tài chính năm 2023


Thư mời và taì liêu dự thảo họp cổ đông thường niên năm 2024 (29/03/2024)

Thư mời và taì liêu dự thảo họp cổ đông thường niên năm 2024


Danh sách cổ đông Cty XNK Đồng Nai (tính tới thời điểm 26/3/2024 (29/03/2024)

Danh sách cổ đông Cty XNK Đồng Nai (tính tới thời điểm 26/3/2024


Nghị quyết HĐQT v/v thống nhất thời gian, địa điểm, nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (14/03/2024)

Nghị quyết HĐQT v/v thống nhất thời gian, địa điểm, nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024


Nghị quyết HĐQT số 21 (05/02/2024)

Nghị quyết HĐQT số 21


Nghị quyết HĐQT v/v thông báo kết quả HĐKD 9 tháng đầu năm 2023, công nợ chậm luân chuyển, tình hình cv giữa công ty và tòa án (02/11/2023)

Nghị quyết HĐQT v/v thông báo kết quả HĐKD 9 tháng đầu năm 2023, công nợ chậm luân chuyển, tình hình cv giữa công ty và tòa án


Nghị quyết HĐQT v/v kết quả hoạt động kinh doanh quý 2, các khoản nơ chậm luân chuyển, lựa chọn công ty kiểm toán độc lập (22/08/2023)

Nghị quyết HĐQT v/v kết quả hoạt động kinh doanh quý 2, các khoản nơ chậm luân chuyển, lựa chọn công ty kiểm toán độc lập


Thông báo v/v hủy tư cách công ty đại chúng và hủy đăng ký chứng khoán (21/08/2023)

Thông báo v/v hủy tư cách công ty đại chúng và hủy đăng ký chứng khoán


GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN (10/02/2020)

Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán


ĐĂNG KÝ LƯU KÝ CỔ PHIẾU (10/02/2020)

Đăng ký lưu ký Cổ phiếu Công ty CP Xuất nhập khẩu Đồng Nai


BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4-2019 (16/01/2020)

Báo cáo tài chính Quý 4-2019


DANH SÁCH CỔ ĐÔNG 31/12/2019 (16/01/2020)

Danh sách cổ đông đến 31/12/2019


1-15/220 items, total 15 page(s)


 

Lên đầu trang  |   Trang trước  |   In trang này |   Email trang này

 

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU ĐỒNG NAI

DONG NAI IMPORT EXPORT JOINT STOCK COMPANY (DONIMEX)
Đường 9, Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1, phường An Bình, thành Phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, VIETNAM
Tel: (84) 251.8826.834 - (84) 251.3835.882      Fax : (84) 251.3836.287
Email : donimex@hcm.vnn.vn      Website: www.donimex.com

 

Web Design by thietkeviet.com - © Copyright 2007-2024 by DONIMEX®. All rights reserved.