23 February 2018

Sản phẩm DONIMEX

HÀNG XUẤT KHẨU

Hàng nông sản

HÀNG NHẬP KHẨU

Thức ăn gia súc

Công nghiệp thực phẩm

Vật liệu xây dựng

HÀNG NỘI ĐỊA

Hàng nông sản

HÀNG VI TÍNH

Linh kiện vi tính

Máy tính để bàn, máy tính xách tay

Dịch vụ sửa chữa, bảo trì

Số lượt truy cập

352

Tin tức & sự kiện


New Page 1 Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017





Các tin khác


BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH (02/09/2018)

BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH


BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (02/09/2018)

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP


BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (02/09/2018)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017



KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (02/09/2018)

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (02/09/2018)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017



1-5/144 items, total 29 page(s)


 

Lên đầu trang  |   Trang trước  |   In trang này |   Email trang này

 

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU ĐỒNG NAI

DONG NAI IMPORT EXPORT JOINT STOCK COMPANY (DONIMEX)
Đường 9, Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1, phường An Bình, thành Phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, VIETNAM
Tel: (84) 251.8826.834 - (84) 251.3835.882      Fax : (84) 251.3836.287
Email : donimex@hcm.vnn.vn      Website: www.donimex.com

 

Web Design by thietkeviet.com - © Copyright 2007-2018 by DONIMEX®. All rights reserved.