CÔNG TY CỔ PHẦN
XUẤT NHẬP KHẨU ĐỒNG NAI

21 July 2024

Sản phẩm DONIMEX

HÀNG XUẤT KHẨU

Hàng nông sản

HÀNG NHẬP KHẨU

Thức ăn gia súc

Công nghiệp thực phẩm

Vật liệu xây dựng

Trái cây nhập khẩu

HÀNG NỘI ĐỊA

Hàng nông sản

HÀNG VI TÍNH

Linh kiện vi tính

Máy tính để bàn, máy tính xách tay

Dịch vụ sửa chữa, bảo trì

Số lượt truy cập

Tổng cộng

2289198

Hôm nay

1891

Online

155Tin tức & sự kiện


New Page 1


Bản thuyết minh Báo cáo tài chính( Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016) (17/03/2017)

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính( Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016)


Bản thuyết minh Báo cáo tài chính( Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016) (17/03/2017)

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính( Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016)


Bản thuyết minh Báo cáo tài chính( Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016) (17/03/2017)

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính( Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016)


Bản thuyết minh Báo cáo tài chính( Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016) (17/03/2017)

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính( Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016)


Bản thuyết minh Báo cáo tài chính( Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016) (17/03/2017)

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính( Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016)


Báo cáo lưu chuyển tiền tệ(cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016) (17/03/2017)

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ(cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016)


Bản thuyết minh Báo cáo tài chính( Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016) (17/03/2017)

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính( Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016)


Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh(cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016) (17/03/2017)

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh(cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016)


Bảng cân đối kế toán( tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2016) (17/03/2017)

Bảng cân đối kế toán( tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2016)


Bản thuyết minh Báo cáo tài chính( Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016) (17/03/2017)

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính( Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016)


Danh sách cổ đông Công ty cổ phần xuất Nhập Khẩu Đồng Nai (04/01/2017)

Danh sách cổ đông Công ty cổ phần xuất Nhập Khẩu Đồng Nai( đến thời điểm 31 tháng 12 năm 2016)


Bảng cân đối kế toán tại thời điểm 30 tháng 09 năm 2016 (10/12/2016)

Bảng cân đối kế toán tại thời điểm 30 tháng 09 năm 2016


Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 3 năm 2016 (10/12/2016)

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 3 năm 2016


Báo cáo lưu chuyển tiền tệ quý 3 năm 2016 (10/12/2016)

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ quý 3 năm 2016


Nghị Quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu Đồng Nai (04/12/2016)

Nghị Quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu Đồng Nai (Ngày 08/04/2016)


106-120/223 items, total 15 page(s)


 

Lên đầu trang  |   Trang trước  |   In trang này |   Email trang này

 

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU ĐỒNG NAI

DONG NAI IMPORT EXPORT JOINT STOCK COMPANY (DONIMEX)
Đường 9, Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1, phường An Bình, thành Phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, VIETNAM
Tel: (84) 251.8826.834 - (84) 251.3835.882      Fax : (84) 251.3836.287
Email : donimex@hcm.vnn.vn      Website: www.donimex.com

 

Web Design by thietkeviet.com - © Copyright 2007-2024 by DONIMEX®. All rights reserved.