17 August 2019

Sản phẩm DONIMEX

HÀNG XUẤT KHẨU

Hàng nông sản

HÀNG NHẬP KHẨU

Thức ăn gia súc

Công nghiệp thực phẩm

Vật liệu xây dựng

Trái cây nhập khẩu

HÀNG NỘI ĐỊA

Hàng nông sản

HÀNG VI TÍNH

Linh kiện vi tính

Máy tính để bàn, máy tính xách tay

Dịch vụ sửa chữa, bảo trì

Số lượt truy cập

Tổng cộng

569385

Hôm nay

1445

Online

86Tin tức & sự kiện


New Page 1 Báo cáo kết quả kinh doanh quý 1 năm 2019 của Công ty Cổ Phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai

Báo cáo kết quả kinh doanh quý 1 năm 2019 của Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Đồng Nai


1. Bảng cân đối kế toán tại thời điểm 31 tháng 03 năm 2019

2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 1 năm 2019

3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ quý 1 năm 2019

4. Thuyết minh báo cáo tài chính từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/03/2109

Các tin khác


BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT, BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HĐQT, BÁO CÁO THỰC HIỆN SXKD (31/03/2018)

BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HĐQT
BÁO CÁO THỰC HIỆN SXKDTHÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 (27/03/2018)

1. Thông báo v.v tổ chức ĐH
2. Chương trình ĐHĐCĐ 2018
3. Giấy ủy quyền tham gia Đại Hội
4. Đơn xin đề cử TV HĐQT
5. Đơn xin đề cử TV BKS
6. Lý Lịch TV đề cử - HĐQT
7. Lý lịch TV đề cử - BKSDANH SÁCH CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU ĐỒNG NAI (12/03/2018)

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU ĐỒNG NAI
(đến thời điểm 28 tháng 02 năm 2018)BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH (02/09/2018)

BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH


BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (02/09/2018)

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP


41-45/188 items, total 38 page(s)


 

Lên đầu trang  |   Trang trước  |   In trang này |   Email trang này

 

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU ĐỒNG NAI

DONG NAI IMPORT EXPORT JOINT STOCK COMPANY (DONIMEX)
Đường 9, Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1, phường An Bình, thành Phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, VIETNAM
Tel: (84) 251.8826.834 - (84) 251.3835.882      Fax : (84) 251.3836.287
Email : donimex@hcm.vnn.vn      Website: www.donimex.com

 

Web Design by thietkeviet.com - © Copyright 2007-2019 by DONIMEX®. All rights reserved.