CÔNG TY CỔ PHẦN
XUẤT NHẬP KHẨU ĐỒNG NAI

09 December 2019

Sản phẩm DONIMEX

HÀNG XUẤT KHẨU

Hàng nông sản

HÀNG NHẬP KHẨU

Thức ăn gia súc

Công nghiệp thực phẩm

Vật liệu xây dựng

Trái cây nhập khẩu

HÀNG NỘI ĐỊA

Hàng nông sản

HÀNG VI TÍNH

Linh kiện vi tính

Máy tính để bàn, máy tính xách tay

Dịch vụ sửa chữa, bảo trì

Số lượt truy cập

Tổng cộng

166239

Hôm nay

265

Online

309Tin tức & sự kiện


New Page 1 Báo cáo kết quả kinh doanh quý 1 năm 2019 của Công ty Cổ Phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai

Báo cáo kết quả kinh doanh quý 1 năm 2019 của Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Đồng Nai


1. Bảng cân đối kế toán tại thời điểm 31 tháng 03 năm 2019

2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 1 năm 2019

3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ quý 1 năm 2019

4. Thuyết minh báo cáo tài chính từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/03/2109

Các tin khác


Tờ trình Đại hội đồng Cổ đông sửa đổi một số điều trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Đồng Nai (16/03/2009)

Tờ trình Đại hội đồng Cổ đông sửa đổi một số điều trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Đồng Nai


Báo cáo tài chính năm 2008 từ 01/02/2008 - 31/12/2008 đã được kiểm toán (16/03/2009)

Báo cáo tài chính năm 2008 từ 01/02/2008 - 31/12/2008 đã được kiểm toán


Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2008 - Dự kiến Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009 (16/03/2009)

Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2008 - Dự kiến Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009


Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai ngày 27/03/2009 (16/03/2009)

Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai ngày 27/03/2009


Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai ngày 27/03/2009 (16/03/2009)

Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai ngày 27/03/2009


186-190/202 items, total 41 page(s)


 

Lên đầu trang  |   Trang trước  |   In trang này |   Email trang này

 

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU ĐỒNG NAI

DONG NAI IMPORT EXPORT JOINT STOCK COMPANY (DONIMEX)
Đường 9, Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1, phường An Bình, thành Phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, VIETNAM
Tel: (84) 251.8826.834 - (84) 251.3835.882      Fax : (84) 251.3836.287
Email : donimex@hcm.vnn.vn      Website: www.donimex.com

 

Web Design by thietkeviet.com - © Copyright 2007-2019 by DONIMEX®. All rights reserved.